Compact PCM Multiplexer
 • H5003 Compact PCM Mux

  Model: H5003 Series

  H5003 Compact PCM Mux
  Thiết bị H5003 là thiết bị truy cập dịch vụ tích hợp đa chức năng mới. Nó có hai giao diện truyền dẫn tiêu chuẩn E1 và cung cấp 30 kênh truy cập dữ liệu thoại và dữ liệu không đồng bộ, hỗ trợ nhiều dịch vụ thoại bao gồm FXO, FXS, magneto, và 4-wire RS232/RS422 asynchronous data. Thiết bị này cung cấp hai hướng truyền dẫn E1 và có thể hoạt động ở chế độ bảo vệ 1 + 1.
   

  MORE >>
 • H9MO-LMP30 Compact PCM Mux

  Model: H9MO Series

  H9MO-LMP30 là một thiết bị tích hợp truy cập truyền dẫn quang nhỏ, có bộ ghép kênh sử dụng công nghệ SDH / MSTP với 2 cổng quang STM-1. Có 4/8 cổng E1, 4 cổng Ethernet 100Base-Tx và 30 cổng thoại PCM level.

  MORE >>