Compact SDH+PCM Multiplexer
 • Thiết bị tích hợp truy cập truyền dẫn quang nhỏ gọn H9MO-LMP30

  Model: H9MO-LMP30 Series

  H9MO-LMP30
  H9MO-LMP30 là một thiết bị tích hợp truy cập truyền dẫn quang nhỏ gọn, có bộ ghép kênh sử dụng công nghệ SDH / MSTP với 2 cổng quang STM-1. Có 4/8 cổng E1, 4 cổng Ethernet 100Base-Tx và 30 cổng thoại PCM dịch vụ. Cổng thoại sử dụng cấu trúc sub-card, có thể cung cấp các giao diện dịch vụ khác nhau như FXO/FXS/hotline/magnet/4-wire/2-wire/asynchronous data by configuring/changing different service sub-cards. Là một thiết bị tích hợp truy cập truyền dẫn, nó không chỉ được sử dụng cho kết nối sợi quang point-to-point từ xa đơn giản mà còn có thể hình thành ring network hoặc a chain network hoặc hình thành cross-network phức tạp thông qua STM -1 cổng quang và mạng truyền SDH.
   

  MORE >>