DSL Router
  • Bộ Định Tuyến H0FL-510B 1-Pair, 2-Pairs, 4-Pairs G.SHDSL.bis Bridge / Router

    Model: H0FL-510B

    Bộ định tuyến G.SHDSL.bis H0FL-510B là bộ định tuyến truy cập 4 cổng hiệu suất cao cung cấp truy cập Internet và ứng dụng LAN-to-LAN qua đường dây đồng hiện có cho văn phòng nhỏ. Tuân thủ tiêu chuẩn G.SHDSL.bis, ITU-T G.991.2, H0FL-510B hỗ trợ tốc độ truyền lên tới 5,7Mbps 1 cặp, 11,4Mbps trong 2 cặp và 22,8Mbps 4 cặp ở chế độ ứng dụng EFM.

    MORE >>