EoPDH Converter
  • Thiết bị chuyển đổi EoPDH Series

    Model: EoPDH

    EoPDH Converter Series

    EoPDH Converter Series là bộ chuyển đổi thông minh mang lại hiệu quả về chi phí, có thể kết nối Fast Ethernet LAN qua kênh E1, sử dụng giao thức nén GFP tiêu chuẩn. Chúng cho phép các nhà cung cấp và ISP cung cấp dịch vụ Ethernet minh bạch mà không can thiệp vào lưu lượng người dùng. Ngoài ứng dụng point to point, thiết bị cũng có thể hoạt động với thiết bị văn phòng H0FL-P như một thiết bị đầu cuối với 16 hướng dịch vụ.

    MORE >>