IP MPLS IPRAN
 • H20RN-161 Series IPRAN CPE

  Model: H20RN-161 Series

  Model:H20RN-161 Series IPRAN CPE

  Dòng H20RN là các Thiết bị IPRAN được thiết kế và sản xuất bởi  Huahuan Bắc Kinh, cung cấp dung lượng mạnh, mật độ cổng cao và các loại cổng có khung rất nhỏ gọn. Hỗ trợ cổng GE / FE / E1. Sê-ri H20RN tập trung vào cạnh của nhà cung cấp Mạng truyền tải IP / MPLS. Chúng rất phù hợp để cung cấp dịch vụ L2 VPN, L3 VPN và CES cho khách hàng với tính khả dụng, độ tin cậy và QoS được bảo đảm từ đầu đến cuối cho khách hàng chính. Chúng được thiết kế để giúp các nhà cung cấp vượt qua các thách thức về tài nguyên, chi phí và dịch vụ ở lớp truy cập tàu điện ngầm, để mang lại giá trị cho cả nhà cung cấp và khách hàng của họ. Nền tảng NMS hợp nhất tự sở hữu của Huahuan ---- EzView được cung cấp cho dòng H20RN của OAM.

  MORE >>
 • H20RN-2000 IP/MPLS/IPRAN Aggregation

  Model: H20RN-2000 Series

  Model: H20RN-2000 Series

  Dòng H20RN là các thiết bị IPRAN được thiết kế và sản xuất bởi Huahuan , cung cấp khả năng chuyển tải mạnh, mật độ cổng cao và các loại cổng có khung rất nhỏ gọn. Các cổng GE / FE / STM-1 / STM-4 / E1 được hỗ trợ. Dòng H20RN tập trung vào phần lớn các nhà cung cấp mạng truyền tải IP / MPLS. Những thiết bị này rất phù hợp để cung cấp dịch vụ L2 VPN, L3 VPN và CES cho khách hàng với tính khả dụng, độ tin cậy và QoS được bảo đảm từ đầu đến cuối cho khách hàng chính. Chúng được thiết kế để giúp các nhà cung cấp vượt qua các khó khăn về tài nguyên, chi phí và dịch vụ ở thiết kế hệ thống tàu điện ngầm, để mang lại giá trị cho cả nhà cung cấp và khách hàng của họ. Nền tảng NMS hợp nhất do Huahuan tự sở hữu - EzView được cung cấp cho dòng H20RN của OAM.

  MORE >>