Media Converter
 • Bộ chuyển đổi quang điện - MediaConverter

  Model: H0FL Series

  H0FL Series
   Media Converter được sử dụng trong các công ty, ứng dụng khai thác hạ tầng mạng Metropolitan Area Network, hỗ trợ Ethernet optical port (NNI ports) và Ethernet electrical port (UNI ports).
   

  MORE >>