SDH+MPLS-TP Dual-core Mux
  • Nền tảng truyền tải tích hợp mạng SDH & IP H9MO-LMXE.V8E

    Model: H9MO-LMXE.V8E Series

    H9MO-LMXE.V8E là một nền tảng truyền tải tích hợp mạng SDH & IP dung lượng cao, nhỏ gọn, hiệu quả, được thiết kế cho ứng dụng trong metro và access networks, tạo điều kiện truyền tải hiệu quả lưu lượng dữ liệu Ethernet truyền thống cho các nhà cung cấp dịch vụ . Nhiều dịch vụ có thể được vận chuyển qua SDH network và IP metro network dễ dàng thông qua H9MO-LMXE.V8E. Hỗ trợ cảSDH Cross-connection Matrix và Packet Switching Core. Carrier Ethernet standards defined by MEF.

    MORE >>