Smart Enterprise Gateway
  • HEG2100A Enterprise Gateway

    Model: HEG2100A

    HEG2100A là thành viên của Dòng thiết bị Enterprise Gateway Device Series. Thiết bị cung cấp các chức năng mạnh mẽ, hiệu suất cao, cấu hình dễ dàng, sử dụng thuận tiện, linh hoạt và bảo mật đáng tin cậy, cung cấp sơ đồ mạng linh hoạt, bảo mật và an toàn. Ngoài các chức năng chung của gateway băng thông rộng, HEG2100A còn hỗ trợ truy cập mạng 3G / 4G, ngăn chặn tấn công, kiểm soát truy cập, bộ lọc nội dung, kiểm soát QoS, VPN, chống tấn công ARP, quản lý từ xa, dịch vụ in, v.v. Và còn các chức năng khác được cung cấp, chẳng hạn như mobile phone clock-in, giám sát video, sổ địa chỉ nhân viên, Internet fax và lịch trình.

    MORE >>