V.35 over E1 Converter
  • Bộ chuyển đổi H0FL-0135 V.35 - E1

    Model: H0FL-0135

    Bộ chuyển đổi H0FL-0135 V.35 / E1 vận chuyển dữ liệu V.35 qua mạng E1. Nó được sử dụng rộng rãi cho kết nối bộ định tuyến và truy cập DDN cũng như kết nối mạng LAN từ xa. Thiết bị cung cấp giải pháp tốt nhất với sự đơn giản, hiệu quả về chi phí  với độ tin cậy cao cho nền tảng tải thông tin dữ liệu.

    MORE >>