Wireless Transportation Radio
  • Thiết bị truyền tải sóng không dây Radio H16MRO IP Radio

    Model: H16MRO

    Thiết bị microwave kỹ thuật số H16MRO là một hệ thống truyền thông microwave packet thế hệ mới dựa trên phát minh mới. Thay vì sử dụng cấu trúc chia tách truyền thống giữa ODU và IDU, sử dụng cấu trúc tích hợp ngoài trời đầy đủ, software/hardware design hoàn toàn mới, tích hợp RF và Modeminto, một thiết bị ngoài trời nhỏ gọn, được kết nối trực tiếp với ăng-ten, đơn giản hóa rất nhiều kỹ thuật lắp đặt, vận hành và bảo trì

    MORE >>